Bạn đã biết gì về chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên?

Bạn đã biết gì về chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên?

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại tất cả các vấn đề về phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập trong nước. Các bạn có thể xem qua để kịp thời cập nhật những thông tin và quy định mới nhất về vấn đề này.

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi 

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì sẽ được nhận phụ cấp ưu đãi theo quy định của pháp luật cụ thể gồm những đối tượng sau:

– Giáo viên là người đang trong thời gian thử việc, hợp đồng thuộc biên chế trả lương đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

– Giáo viên là người đang trong thời gian thử việc, hợp đồng thuộc biên chế trả lương của cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm.

Giáo viên làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội
Giáo viên làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội

– Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên 

Sẽ có 6 mức phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên tương ứng tăng dần với từng đối tượng như sau:

Sẽ có 6 mức phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên
Sẽ có 6 mức phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên

Mức phụ cấp 25%

Đối tượng được áp dụng: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối tượng không được áp dụng: Nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mức phụ cấp 30%

Đối tượng được áp dụng: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Mức phụ cấp 35%

Đối tượng được áp dụng: nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Mức phụ cấp 35% cho giáo viên Tiểu học
Mức phụ cấp 35% cho giáo viên Tiểu học

Mức phụ cấp 40% 

Đối tượng được áp dụng: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề

Mức phụ cấp 45%

Đối tượng được áp dụng: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

Mức phụ cấp 50%

Đối tượng được áp dụng: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

Cách tính phụ cấp ưu đãi 

Công thức tính phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cách tính phụ cấp ưu đãi 
Cách tính phụ cấp ưu đãi

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi

Qua bài viết trên hy vọng các bạn đã biết thêm một số thông tinh về phụ cấp lương ưu đãi dành cho giáo viên. Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về thời điểm và điều kiện tăng lương để nắm rõ các quy định thông tư về quyền lợi của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *