Thời điểm và điều kiện tăng lương cho giáo viên?

Thời điểm và điều kiện tăng lương cho giáo viên?

Mức lương và thời điểm tăng lương chính là một trong số các yếu tố được các bạn quan tâm rất nhiều. Cụ thể từng thời điểm đã được chúng tôi trình bày dưới đây mời các bạn cùng xem qua để có thể tự tin yên tâm và có động lực hoàn thành tốt công việc của mình. 

Thời điểm tăng mức lương cơ sở 

Sẽ có hai yếu tốt quyết định mức lương của giáo viên đó là lương cơ sở và hệ số lương. Nhưng trong những năm gần đây hệ số lương theo quy định vẫn nằm ở mức tương đối ổn định và chưa có dấu hiệu tăng mạnh, còn mức lương cơ sở của giáo viên thì sẽ được điều chỉnh tăng định kỳ hằng năm.

Sẽ có hai yếu tốt quyết định mức lương của giáo viên
Sẽ có hai yếu tốt quyết định mức lương của giáo viên

Hiện nay mức lương của giáo viên vẫn đang được tính theo công thức:

Mức lương = Lương cơ sở x hệ số lương

Từ công thức trên ta có thể thấy mức lương thực tế của giáo viên phụ thuộc lớn vào hai yếu tố lương cơ sở và hệ số lương, khi hai yếu tố này tăng mức lương của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có giáo viên cũng sẽ tăng tương ứng.

Khi tăng theo bậc lương thường xuyên

Khi tăng theo bậc lương thường xuyên
Khi tăng theo bậc lương thường xuyên

Tùy vào từng đối tượng giáo viên với yêu cầu trình độ đào tạo khác nhau mà thời gian nâng bậc lương thường xuyên cũng khác nhau. Khi bậc lương được tăng lên, thì mức lương thực tế của giáo viên cũng tăng tương ứng.

Thời gian nâng bậc lương thường xuyên khác nhau giữa các đối tượng
Thời gian nâng bậc lương thường xuyên khác nhau giữa các đối tượng

Đối với việc tăng theo bậc lương thường xuyên cần chú ý đến hai vấn đề đó là thời gian giữ bậc trong chức danh và tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên được nêu tại Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ.

Khi được nâng bậc lương trước hạn

Việc nâng bậc lương trước hạn không được vượt quá 10% trên tổng số giáo viên tính tại thời điểm 31/12 của năm xét nâng lương.

Điều kiện nâng bậc lương trước hạn

Không vi phạm kỷ luật với một trong các hình thức là khiển trách, cảnh cáo, cắt chức

Không vi phạm kỷ luật
Không vi phạm kỷ luật

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên

Lập thành tích xuất sắc và được công nhận bằng văn bản. Và các danh hiệu này phải do Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành xét tặng do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh;

Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng lương trước hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng lương thường xuyên;

Không thực hiện nâng lương trước hạn 02 lần liên tiếp (hai bậc liền kề) trong cùng chức danh.

Điều kiện nâng lương 01 bậc trước thời hạn 12 tháng

Vấn đề nâng lương 01 bậc trước thời hạn 12 tháng áp dụng cho giáo viên có thông báo nghỉ hưu phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Điều kiện nâng lương 01 bậc trước thời hạn 12 tháng
Điều kiện nâng lương 01 bậc trước thời hạn 12 tháng

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên

– Không vi phạm kỷ luật với một trong các hình thức là khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh;

– Còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng lương thường xuyên kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu.

Ngoài ra lưu ý giáo viên vừa thuộc trường hợp nâng lương do lập được thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ vừa thuộc đối tượng được nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì giáo viên đó được chọn 01 trong 02 chế độ nêu trên.

Bài viết trên đã cung cấp đến bạn những thông tin về thời điểm tăng lương và điều kiện đi kèm các bạn có thể xem qua để nắm bắt và theo dõi mức lương của mình nhé. Bên cạnh đó các bạn có thể tìm hiểu thêm về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để mở rộng cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *